Đóng

Ký hiệu trên bình Gas Petrolimex

Bình gas petrolimex  có in chìm chữ PETROLIMEX.

đây là điêu rất nhiều bình gas trên thị trường không có được.

Ngoài ra còn rất nhiều các ký hiệu khác để đưa ra các thông tin về chất lượng cũng như nguồn gốc của  gas

 

hinh in chim tren binh gas petrolimex

hinh in chim tren binh gas petrolimex (1)

 

Trọng lượng gas trong bình khi có đủ niêm phong là 12 gk

Thành phần chính Hỗn hợp gas:

BU – Butan – C4H10 : 95 %

Hoặc

PR – Propan – C3h8: 95 %

TW: Khối lượng vỏ được ghi trên bao bì.

Tông khối lượng = khối lượng LPG tinh + khối lượng vỏ ghi trên bao bì.

 

hinh in chim tren binh gas petrolimex (2)

Mã số nhận dạng

Mã số kiểm tra

Lô sản xuất

21/02/2017

Bình gas Related